Nhận giá và hỗ trợ

iu kin xy dng nh my sn xut phi thp t qung

iu kin xy dng nh my sn xut phi thp t qung Thch Kh. Sng 9/3, Cng ty CP St Thch Kh phi hp cng Cng ty PAUL WURTH - SMS GROUP t chc hi ngh bo co cc phng n sn xut thp t ngun nguyn liu chnh qung st Thch Kh cha hm lng km cao bng cng ngh luyn gang l cao.

Vn hnh Nh my x l nc thi bo v mi trng ti Khu

Nhm khai thc tim nng, li th pht trin kinh t trong lnh vc cng nghip, nm 2011 trn c s quy hoch nh my tuyn qung Apatits, y ban nhn dn tnh Lo Cai iu chnh v ph duyt quy hoch Khu cng nghip Tng Long ti Quyt nh s 285/Q-UBND vi din tch trn 1.100 ha thuc a bn huyn

Nh iu hnh ca nh my xi mng Xun Thnh n nh bom

VOV.VN - Mt v n ln nh bom km theo khi bi ti nh iu hnh ca nh my xi mng Xun Thnh lm nhiu cng nhn hong lon V vic xy ra vo khong 8h30 ngy 22/5, mt ting n rt ln nh bom khu vc nh iu hnh thuc nh my xi mng Xun Thnh (huyn Thanh Lim, H Nam) khin c khu vc rung chuyn.

Bc Liu: Khi cng khu iu hnh Nh my in gi ng Hi 1

Khu iu hnh Nh my in gi ng Hi 1 l hng mc u tin c trin khai thi cng xy dng ca d n. Quy m u t khu nh iu hnh gm: Khu nh hnh chnh (khong 180 m 2 sn, nh 02 tng), khu nh c x cho cn b cng nhn vin (khong 330 m 2 sn, nh 02 tng), khu nh a nng, trm bin p 22/110 kV

k Nng chy th nh my tuyn qung bauxite Nhn C

Ngy 30/7, ng Nguyn Thanh Lim, Trng Ban qun l d n nh my sn xut alumin Nhn C thuc Tp on Cng nghip than v Khong sn Vit Nam (Vinacomin) cho bit, bt u t hm nay n cui thng 9, tin hnh chy th nh my tuyn qung bauxite Nhn C thuc d n nh my sn xut alumin Nhn C; ht

Ngun nh sn xut Tin Qung Gi cht lng cao v Tin

Cng nh t nng lng khai thc m, nh my sn xut, v vt liu xy dng ca hng tin qung gi.V bt k tin qung gi l 1 nm, 2 nm. C 1253 tin qung gi nh cung cp, ch yu ti Chu . Cc quc gia hoc khu vc cung cp hng u l Trung Quc, South Korea, ni cung cp 99%, 1% trong s tin qung gi