Nhận giá và hỗ trợ

Ha Cht nh Sn, Dung Dich Ty Ra Sn Hoa, Marble

Ha Cht Cng Nghip Phn Phi Cc Loi Ha Cht Ty Ra, Dung Dch Sn Cc Loi T Nhin, Hoa, Marble, Ty Ra Inox, Ty Du M Thc Vt An Ton Cho Nh Bp, Cho ng C Gin Lnh, ng C My Mc, Ty Nh V Sinh, Ty Ron Xi Mng, Nc Ra Tay, Nc Hoa Xt . Hoa Tuyt - 0904527383. 12-57 29/04/2013

Ty ra cn bm b lm mt gi my nghin nh my xi mng

Ty ra cu cn can xi trong Chiller lm mt du bin th nh my thp. Tnh trng : Bin th b qu nhit, lm gim cng sut khi hot ng Sau thi gian bm ra bng ha cht Rydlyme trong thi gian 2 gi, cu cn can xi c lm sch hon ton. Khi i vo hot ng tr li : Nhit ca bin p

Dung dch ty ra du m Smart San Foaming Degreaser G

Dung dch ty ra du m Smart San Foaming Degreaser G-1. Nh sn xut: Cng ty Saraya MFG.(Thailand) Co., Ltd. Dng trnh by: L dung dch mu xanh nc bin, khng mi, ng gi bnh mm can 5kg.. T hnh phn cu to: Surfactant (6%, sodium linear alkyl benzene, Sodium lauryl ether sulfate), detergent builder.

Cch ty keo silicon dn knh nhanh v hiu qu nht

Keo silicone l sn phm cng nghip c sn xut t silicon nguyn sinh, ph gia v cht xc tc. Keo c tnh cht vt l dng h lng c th ng rn khi tip xc vi hi m. Keo c s dng dn cc tm knh li vi nhau, bt kn, ngn chn khng kh, kh gas, ting n, la chy, khi hoc cht

Ha Cht nh Sn, Dung Dich Ty Ra Sn Hoa, Marble

Ha Cht Cng Nghip Phn Phi Cc Loi Ha Cht Ty Ra, Dung Dch Sn Cc Loi T Nhin, Hoa, Marble, Ty Ra Inox, Ty Du M Thc Vt An Ton Cho Nh Bp, Cho ng C Gin Lnh, ng C My Mc, Ty Nh V Sinh, Ty Ron Xi Mng, Nc Ra Tay, Nc Hoa Xt . Hoa Tuyt - 0904527383. 12-57 29/04/2013