Nhận giá và hỗ trợ

Cung cp u phay ph qut cho gii php dy chuyn sn

Cung cp u phay a nng. Vi u phay ph, my 3axes c th c c 2 hng lm vic khc (trc A v trc C), bin n thnh my 5axes, do, u vn nng cng c tn l u phay trc AC hoc u phay 5axes. SEHO thnh lp b phn kinh doanh My mc qua s dng vo nm 1995, cung cp my mc tng

7 loi ribbon mc in m vch ph bin trn th trng 2018

Cc loi ph bin hin nay ca loi Wax Resin l B121, B128, SR590, SR600, EGX-590, M260, M200, M230. Toshiba Tec c cc loi Wax Resin nh sau: AG2, AG4, AG5. Mc in m vch wax resin cao cp hay Ribbon in m vch Wax Resin Premium l loi dng nguyn liu cao cp hn c th p ng tt c cc loi nguyn liu v in n trn mi

Cung cp u phay ph qut cho gii php dy chuyn sn

Cung cp u phay a nng. Vi u phay ph, my 3axes c th c c 2 hng lm vic khc (trc A v trc C), bin n thnh my 5axes, do, u vn nng cng c tn l u phay trc AC hoc u phay 5axes. SEHO thnh lp b phn kinh doanh My mc qua s dng vo nm 1995, cung cp my mc tng