Nhận giá và hỗ trợ

Nhiu nh my tht vn ng ca bt chp lnh ca TT Trump

06.05.2020Ngy hm sau, B Nng Nghip M ra tuyn b cnh co s c thm bin php i vi nh my no khng chu m ca li. Ngay khi no c th, nh my nn hot ng tr li sau khi thc hin hng dn ca CDC/OSHA bo v nhn vin, ng Sonny Purdue, b trng Nng Nghip, vit trong th gi c

Sau 2 tun ng ca nh my, Ford c 2 nhn vin t vong

DEARBORN, Michigan (NV) Hai tun sau khi ng ca cc nh my sn xut xe hi trn ton quc, hng xe hi M Ford c 2 nhn vin t vong v nhim COVID-19. Nht bo The Times of Northwest Indiana vo ngy 30 Thng Ba cho bit cui tun qua hai nhn vin ca Ford mt lm vic ti Dearborn Stamping v mt lm vic ti Ford Data

Sau 2 tun ng ca nh my, Ford c 2 nhn vin t vong

DEARBORN, Michigan (NV) Hai tun sau khi ng ca cc nh my sn xut xe hi trn ton quc, hng xe hi M Ford c 2 nhn vin t vong v nhim COVID-19. Nht bo The Times of Northwest Indiana vo ngy 30 Thng Ba cho bit cui tun qua hai nhn vin ca Ford mt lm vic ti Dearborn Stamping v mt lm vic ti Ford Data