Nhận giá và hỗ trợ

Bng ti cao su trong hot ng sn xut

Cung cp cc loi my cng trnh: my nghin sng, nghin than, nghin qungChuyn ch to cc loi my cho ngnh cng nghip m, ngnh khai thc khong sn . Trang ch; Gii thiu; Sn phm. My an li sng ; MY NGHIN - QUNG - THAN; L XO CC LOI; LI SNG - CT - THAN; SNG RUNG - SNG LNG;

Dch v ni bng ti ti hin trng

Pfeiffer - My nghin ng trong ngnh xi mng, khai khong; Hofmann Engineering - Thit k v sn xut sn phm c kh chnh xc; Habasit - Bng ti v dy ai truyn ng; Perfect - Ph tng trong ngnh dt bao b PP; Reiners + Frst - Ni, khuyn my ko si, xe si trong ngnh dt ; VN PHNG H NI. a ch: P. 503, S

Dch v ni bng ti ti hin trng

Pfeiffer - My nghin ng trong ngnh xi mng, khai khong; Hofmann Engineering - Thit k v sn xut sn phm c kh chnh xc; Habasit - Bng ti v dy ai truyn ng; Perfect - Ph tng trong ngnh dt bao b PP; Reiners + Frst - Ni, khuyn my ko si, xe si trong ngnh dt ; VN PHNG H NI. a ch: P. 503, S