Nhận giá và hỗ trợ

My nghin m model PRECELLYS 24

My nghin m model PRECELLYS 24. Nh Sn Xut. Bertin Instruments. Bo Hnh. 12 thng. Download . Thng tin sn phm. THNG TIN SN PHM. MY NGHIN M 24 v tr. HNG SN XUT: BERTIN TECHNOLOGY. MODEL: PRECELLYS 24 - Thch hp s dng chun b mu nh tc, xng, m tht, rau qu cho phn tch DNA, RNA, PCR, Electrophoresis

lm20 my nghin than 2d

The calculated ram load was higher in 3D simulations than 2D simulations. For a frictionless condition, the ram load was similar in both 2D and 3D simulations. Keywords: ECAP, SPD, FEM, Coulomb Nhn thm. Bn V Cad My Nghin ng . Cng ty ch yu sn xut my nghin di ng, my nghin c nh, my lm ct, my xay v cc nh my tch hp

Thit k v hot ng My nghin g 3D

Thit k v hot ng My nghin g 3D. Date. 27-Jan-2015. Categories. My nghin. Tags. My nghin dm g, My nghin g, My nghin g thnh mn ca. 1 Likes 697 Views. Ch to My bo dm bo, dm g My nghin v cy. You may also like. My Nghin G Thnh Mn Ca 600BM. My nghin. My Nghin G Thnh Mn Ca 250BM

My nghin m model Minilys

MY NGHIN M . HNG SN XUT: BERTIN TECHNOLOGY Tc dng nghin 3D - S chng trnh ci sn: 05 chng trnh - Thi gian ci t: 5 - 240s - Khi lng my: ~7.8kg. Ph kin mua thm: - Tube blocking rod with tool - Adapter set pack (2x2ml 2x7ml set) Ht nghin t chn trong ng 2ml (b 50 ng): - Hard tissue grinding MK28

My nghin m model PRECELLYS 24

My nghin m model PRECELLYS 24. Nh Sn Xut. Bertin Instruments. Bo Hnh. 12 thng. Download . Thng tin sn phm. THNG TIN SN PHM. MY NGHIN M 24 v tr. HNG SN XUT: BERTIN TECHNOLOGY. MODEL: PRECELLYS 24 - Thch hp s dng chun b mu nh tc, xng, m tht, rau qu cho phn tch DNA, RNA, PCR, Electrophoresis

My nghin m model Minilys

MY NGHIN M . HNG SN XUT: BERTIN TECHNOLOGY Tc dng nghin 3D - S chng trnh ci sn: 05 chng trnh - Thi gian ci t: 5 - 240s - Khi lng my: ~7.8kg. Ph kin mua thm: - Tube blocking rod with tool - Adapter set pack (2x2ml 2x7ml set) Ht nghin t chn trong ng 2ml (b 50 ng): - Hard tissue grinding MK28

MY NGHIN BT GI R

My nghin bt mn HMB02 - Nng sut nghin bt kh (kg/h): 15 - 30 Kg/h Ty theo loi ht, cng sut Motor v mn - Nng sut Nghin bt mn: 5-10 Kg/h, Lp motor 3 Pha 5,5 -7,5KW cho 10-20 Kg/h - Tc (vng/pht): 2900V/P - Cng sut ng c: 3,0-4 kw - in nng: 220v - 380V - Bo hnh: 6 Thng - Tnh nng: My cho ra