Nhận giá và hỗ trợ

ti my NGHIN BI v NG DNG

B CNG THNG TRNG I HC CNG NGHIP THC PHM KHOA CNG NGH THC PHM TI MY NGHIN BI V NG DNG GVHD: o Thanh Kh LP: 01DHTP_th t_tit 10, 11, 12 SVTH: Vn Th Phng Mai 2005100383 Phm Ngc Thanh Lan 2005100369 Trn Th Cm Hng 2005100176 Phng Th Tho Duy 2005100219 Tng Xun Thnh Toi

My tnh tin cm ng TOPCASH ePOS QT66

My tnh tin cm ng TOPCASH ePOS QT66 Mn hnh cm ng 12 inch TFT-LCD QT-66 c thit k vi mt mn hnh cm ng tiu chun kch thc 12 inch chng try xc, cho php iu chnh gc nhn ti u, hin th mu sc trung thc. Bn hon ton d dng thao tc n gin vi cch chm tay trn mn hnh, cc

My tnh tin cm ng TOPCASH ePOS QT66

My tnh tin cm ng TOPCASH ePOS QT66 Mn hnh cm ng 12 inch TFT-LCD QT-66 c thit k vi mt mn hnh cm ng tiu chun kch thc 12 inch chng try xc, cho php iu chnh gc nhn ti u, hin th mu sc trung thc. Bn hon ton d dng thao tc n gin vi cch chm tay trn mn hnh, cc