Nhận giá và hỗ trợ

Vit Nam ng th 3 th gii v cng sut lp t sn xut

Dec 12, 2018Sn xut xi mng Vit Nam tng nhanh v sn lng cng nh s cng ty gia nhp ngnh. Xt v tng sn lng thc t, Vit Nam sn xut c 78 triu tn trong nm 2017, con s ny tng ln 83 triu tn vo nm 2018 v d kin, tng sn lng sn xut ca cc nh my nm 2019 s t gn 90

My Sn Xut Ngi Xi Mng Mu, My p Ngi Cng Ngh Ri

My p Gch My p Ngi Xi Mng Mu Cng Ty Tnhh Vng Tin Hi Phng c: S 24, Cm 4, Phng ng Kh, Qun Ng Quyn, Tp.hi Phng Mobile: 0966666116 - 0936736399 Email: [email protected] L n V Cung Cp My Sn Xut Ngi Hng u Vit Nam. Vn. Vng Tin Machineltd. 12-54 27/02/2019

TI CNG NGH SN XUT XI MNG NH MY XI MNG

Dy chuyn sn xut ca nh my xi mng cng ngh l quang phng php kh c h thng XYCLON 5 tng trao i nhit v lung t CANCINER u l loi NOX thp vi cng sut 4.000T CLINKER/ngy y l mt nh my c cng ngh sn xut tin tin do hng FCB (cng ho Php) thit k v cung cp cc thit b