Nhận giá và hỗ trợ

Cc nh sn xut tm titan Trung Quc, tm titan 6al4v

Yunch Titanium l nh cung cp v sn xut hng u cc sn phm my nghin titan cht lng hng u th gii trong 13 nm. Chng ti duy tr hng tn kho v kh nng sn xut hon chnh ca cc sn phm nh my titan trong tiu chun ASTM / ASME / DIN / JIS v cc tiu chun khc, bao gm tm / tm, ng / ng

Khm ph ci tin hin i vi thit k my nghin bt

My nghin bt siu mn- Xay nghin a nng nhanh chng, nng sut cao tr thnh thit b h tr khng th thiu cho cc c s kinh doanh ln . H Ni: 0962 740 456 - Nng: 0906 784 555 - Cn Th: 0906 794 345 - HCM: 0979 208 345. V Chng Ti Lin h. Danh mc sn phm; Thit b nh bp T hp cng nghip ; Ni

Cc nh sn xut tm titan Trung Quc, tm titan 6al4v

Yunch Titanium l nh cung cp v sn xut hng u cc sn phm my nghin titan cht lng hng u th gii trong 13 nm. Chng ti duy tr hng tn kho v kh nng sn xut hon chnh ca cc sn phm nh my titan trong tiu chun ASTM / ASME / DIN / JIS v cc tiu chun khc, bao gm tm / tm, ng / ng