Nhận giá và hỗ trợ

Nh my in mt tri Phc Ninh s vn hnh t thng 6

D kin khi i vo hot ng vo thng 6-2020, nh my s cung cp cho li in quc gia khong 75 triu kWh, vi cng sut 45MWp, gm h thng cc tm pin nng lng mt tri v mt trm bin p 40MVA. Hp ng EPC d n Nh my in mt tri Phc Ninh bao gm vn ca Tp on TT Group v vn huy

Xng sn xut v nh cung cp cng nghip nh

Nh sn xut chuyn nghip v nh cung cp ni tht nh bnh xe bnh xe, nhim v nng n ni tht bnh xe, nhim v nh nhng cng nghip caster, nhim v trung gian cng nghip caster, heavy duty caster cng nghip ti Trung Quc - Goldmine. Tt c cc sn phm trong kho c chnh xc cao v bn cao.

TOP nh cung cp sut n cng nghip ti Vit Nam 2020

Sut n cng nghip l phn n gia ca s lng ln phc v ch yu cho cn b cng nhn vin ca cng ty, doanh nghip, nh my v x nghip. Hm nay wikiohana s Review TOP 2 cng ty cung cp Sut n cng nghip hng u ca Vit Nam trong nm 2020 ny. Li ch khi doanh nghip s dng sut n cng nghip Sc