Nhận giá và hỗ trợ

DANH MC TI LIU CHUYN NGNH KHOA HC V K THUT VT LIU

K THUT GANG THP; 1 ASM handbook. Volume 21, Composites / prepared under the direction of the ASM International Handbook Committee. KHXG: TA459 .A109h V.21-1990 2: S tay vt liu kim loi. Tp 1, Kim loi en / Bi Cng Lng KHXG: TA459 .B510L T.1-1971 3

n Thit k my p hm trong sn xut vt liu xy

3.1/ Phn loi my p nghin trong cng nghip vt liu xy dng. 21. 3.1.1/ My p hm. 21. 3.1.2/ My nghin nn. 21 . 3.1.3/ My nghin trc. 21. 3.1.4/ My nghin ba. 21. 3.1.5/ My p kiu con ln. 21. 3.1.6/ My p kiu kh ng. 21. 3.1.7/ My nghin p kiu con quay. 21. 3.1.8/ My p kiu a. 21. 3.2/ Gii

DANH MC TI LIU CHUYN NGNH KHOA HC V K THUT VT LIU

K THUT GANG THP; 1 ASM handbook. Volume 21, Composites / prepared under the direction of the ASM International Handbook Committee. KHXG: TA459 .A109h V.21-1990 2: S tay vt liu kim loi. Tp 1, Kim loi en / Bi Cng Lng KHXG: TA459 .B510L T.1-1971 3

Kho d liu tng hp: N TT NGHIP THIT K MY NGHIN

3.1/ Phn loi my p nghin trong cng nghip vt liu xy dng. 21 3.1.1/ My p hm. 21 3.1.2/ My nghin nn. 21 3.1.3/ My nghin trc. 21 3.1.4/ My nghin ba. 21 3.1.5/ My p kiu con ln. 21 3.1.6/ My p kiu kh ng. 21 3.1.7/ My nghin p kiu con quay. 21 3.1.8/ My p kiu a. 21 3.2/ Gii thiu m

Kho d liu tng hp: N TT NGHIP THIT K MY NGHIN

3.1/ Phn loi my p nghin trong cng nghip vt liu xy dng. 21 3.1.1/ My p hm. 21 3.1.2/ My nghin nn. 21 3.1.3/ My nghin trc. 21 3.1.4/ My nghin ba. 21 3.1.5/ My p kiu con ln. 21 3.1.6/ My p kiu kh ng. 21 3.1.7/ My nghin p kiu con quay. 21 3.1.8/ My p kiu a. 21 3.2/ Gii thiu m

DP245: CN NH LNG BN T NG 4 U

Thng s k thut cn bn t ng 4 u. Model; DP245. Phm vi cn 1 ln; 25-2000g. chnh xc 0.5~2g. Tc max ; 10-50 ti/1 pht. Dung tch phu liu; 3000ml. H thng iu khin; MCU. Ngun in; AC220V 50Hz 1KW. Kch thc my; 1500(L)x1200(W)x1115(H) Trng lng my; 200kg. Vt liu; V my bng inox304. Xut