Nhận giá và hỗ trợ

D n thu gom pin lithium thi v ti ch thu hi nguyn liu

X Cao Minh An Ha nm 1996 sau khi thnh lp doanh nghip phn loi Vonfram v cobalt u tin-nh my luyn kim bt Trng Hng, thng qua hiu ng thc y, n nm 2011 doanh nghip ch bin Vonfram v cobalt X Cao Minh thu mua ph liu Vonfram v cobalt hng nm trn 8000 tn, trong

Phng bp Mn n Cht thi B tr, Mn n Cht thi X l

Ntrongh Bmt Ni in Cng ty Trch Nhim Hu Hn mt Mi Cng ngh doanh nghip m trongtegrmttes Nghin cu v pht trin Phng bp Mn n Wmtste B tr, Mn n Wmtste Disposmtl, Gmtrbmtge My nghin Mmtchtronge vi ca chng ti mmtnufmtcturers mtnd cc nh cung cp trong Chtrongmt.

M xy nh my bin rc thnh gch, np cng ti Vit Nam

Ngy 26/2, ti TP.HCM din ra s kin k kt chuyn giao cng ngh sn xut cc sn phm t vt liu composite ti ch gia Minh Hng Group (Vit Nam) v MHE Manufacturing of Texas LLC (M).. Hai n v ny s hp tc thc hin d n xy dng v vn hnh nh my Sn xut vn p t vt liu Composite ti