Nhận giá và hỗ trợ

Bng gi xe Moto Triumph 2020 thng 05/2020

Triumph Speedmaster 2018 c thit k trn b khung i bng thp hnh ng, v kt hp vi khi ng c 2 xy lanh song song SOHC dung tch 1.200 cc, cho m men xon cc mnh, to ra cng sut 77 PS tc 6.100 vng/pht v m men xon cc i 106 Nm ti 4.000 vng/pht, kt hp vi hp s t ng 6 cp.

Bng gi xe Moto Triumph 2020 thng 05/2020

Triumph Speedmaster 2018 c thit k trn b khung i bng thp hnh ng, v kt hp vi khi ng c 2 xy lanh song song SOHC dung tch 1.200 cc, cho m men xon cc mnh, to ra cng sut 77 PS tc 6.100 vng/pht v m men xon cc i 106 Nm ti 4.000 vng/pht, kt hp vi hp s t ng 6 cp.

V sao ng c 1.5L ca Ford Focus vt mt

ng c 1.5L EcoBoost ca Focus sn sinh cng sut 180 m lc ti 6.000v/ph v m-men xon cc i 240Nm trong di vng tua rng t 1.600-5.000v/ph. Mc cng sut v m-men xon ny ngang nga vi ng c I4 2.5L trn Toyota Camry (178 m lc, [email protected]/ph) hay ng c Boxer 2.5L trn Subaru Outback (175 m lc, [email protected]/ph).

Vios G 2014 Vios E 2014 Vios J 2014 NG C KHUNG XE

NG C KHUNG XE Kch thc D x R x C mm x mm x mm 4410x1700x1475 4410x1700x1475 4410x1700x1475 Chiu di c s mm 2550 2550 2550 Khong sng gm xe mm 145 145 145 Bn knh vng quay ti thiu m 5.1 5.1 5.1 Trng lng khng ti kg 1075 - 1090 1050 - 1065 1010 - 1045 Trng lng ton ti kg 1500 1500 1500