Nhận giá và hỗ trợ

Air shower cho nh my sn xut linh kin in t

Air shower cho nh my sn xut in t (in thoi) Bung thi kh loi ca trt 1 cnh Air Shower ATV FAS0104AN1. Ca thi kh vi sen. Air shower cho nh my sn xut phun sn (Sn in thoi) Air shower thp sn ca n cho 5-6 ngi. Air shower cho nh my sn xut ung - thc phm . Air shower inox ca

Bn nh Quc T Gim 8T thang my 106/120m 1000m SD cho

Bn nh Quc T Gim 8T thang my 106/120m 1000m SD cho thu 120tr/T 20.000.000.000 . Qun ng a - H Ni 02/05/2020 Nguyn Trung 0913357XXX Xem. Xem trang U C GI TIN CHO THU KHNG V TR P L GC 1000M2 S DNG KHNG MUA NH NY TH MUA NH NO TM U NA . Mn nhn 8 tng thang my + cho thu 120tr/thng kinh

Gi hng

Thanh ton trc tuyn qua v in t Viettel Pay {{otp_message}} Mu Hp ng Cho Nh Cung Cp. Ti file v . KT NI VI CHNG TI. A CH: Vn phng giao dch: S 9 Quan Nhn, Nhn Chnh, Thanh Xun, H Ni. IN THOI: 1900 989 888. EMAIL: [email protected] TI APP VOSO. TI APP VOSO. M s doanh nghip: 0104093672 do

Air shower cho nh my sn xut linh kin in t

Air shower cho nh my sn xut in t (in thoi) Air shower cho nh my sn xut phun sn (Sn in thoi) Air shower thp sn ca n cho 5-6 ngi. Air shower cho nh my sn xut ung - thc phm. Air shower inox ca n TL-AS12-1000. Air shower cho phng th nghim - xt nghim . Phng thi kh lm sch