Nhận giá và hỗ trợ

Chng nhn ISO 9001: Ph duyt chng trnh quc gia nng

Chng nhn ISO 9001 T chc Chng nhn ISO 9001 T vn 24/7! - 0935.711.299 (Ms Nhi) - 0905.870.699 (Ms Sn) Th Su, 27 thng 9, 2013. Ph duyt chng trnh quc gia nng cao nng sut v cht l ng sn phm. CHT LNG SN PHM V NNG SUT KHNG H KM I I. Cht lng sn phm c khng nh thng qua cc quy

Marine Coatings, sn cng nghip, lp ph sn cng nghip

H thng qun l cht lng c chng nhn theo tiu chun ISO 9001: 2008, ISO14001: 2004 v OHSAS 18001: 2007. Giy chng nhn sn phm Cc sn phm sn tu do cng ty chng ti sn xut c CCS, LR v DNV ph duyt, cc sn phm sn polyurea cng c CE, RoHS, REACH v Fireproof ph duyt.

Tiu chun quc gia TCVN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015) v

Cc tiu chun v ni dung k thut h tr h thng qun l cht lng bao gm TCVN ISO 10005, TCVN ISO 10006, TCVN ISO 10007, TCVN ISO/TR 10013, TCVN ISO 10014, TCVN ISO 10015, TCVN ISO/TR 10017, TCV N ISO 10018 v TCVN ISO 10019. Cc yu cu i vi h thng qun l cht lng cng c nu trong cc tiu chun cho lnh vc

Chng nhn ISO 9001: Ph duyt chng trnh quc gia nng

Chng nhn ISO 9001 T chc Chng nhn ISO 9001 T vn 24/7! - 0935.711.299 (Ms Nhi) - 0905.870.699 (Ms Sn) Th Su, 27 thng 9, 2013. Ph duyt chng trnh quc gia nng cao nng sut v cht l ng sn phm. CHT LNG SN PHM V NNG SUT KHNG H KM I I. Cht lng sn phm c khng nh thng qua cc quy