Nhận giá và hỗ trợ

NH MY THUC TH Y

CNG TY C PHN TP ON MINH CNG MINH CUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY. Nh my SX s 01: L CN-2, Khu cng nghip Ph Ngha, x Ph Ngha, huyn Chng M, Thnh ph H Ni Vn phng H Ni: Nh B6, s 134 ng Thanh Bnh (S mi Ng 180), M Lao, H ng, H Ni Tel: 0243.78.78.722 Fax: 0243.20.10.287 Hotline: 0967.678.346

Trung Quc tr b my, My lc tr, tr hnh my cc nh

Xiamen Kuntuo Industrial Co., Ltd: l mt trong nhng hng u th gii tr b my tnh, My lc tr, tr hnh my tnh, my sy tr v cc nh my sn xut bao b v nh cung cp Trung Quc, chng ti nng nhit cho n cc bn vi cht lng cao bn bun ch x l My lc gi c cnh tranh t cc nh my

Vingroup tuyn b sn xut 55,000 my th v my tr th

H NI, Vit Nam (NV) Tp on t bn Vingroup ca t ph Phm Nht Vng tuyn b s sn xut 10,000 my th v 45,000 my tr th mi thng, da theo bn quyn v thit k t M. Bo VNExpress cho hay k hoch sn xut my th c Vingroup a ra hm 30 Thng Ba, sau khi lnh o CSVN ku