Nhận giá và hỗ trợ

MY IN NHANH CHNH HNG KONICA MINOLTA

My in Konica Minolta C3070 | C3080 mi: Tng cng tin cy Tng nng sut Konica Minolta C3070 / C3080 hon ho cho cc nh cung cp in trong mi trng sn xut mc khong 150.000 bn A4/thng. Cc thit b ny c bit ph hp cho vic to ra cc ti liu in k thut s, vi hon thin m un chuyn

4 loi ct phun k thut ph bin trong cng nghip lm

C rt nhiu loi ct phun k thut, l tn gi chung ca mt s loi ht mi, vt liu s dng trong h thng phun ct, phun bi; c dng nhiu trong cng nghip, trong cng nghip phun x l b mt, trong ngh thut iu khc, C th k n mt s loi ct k thut nh: ht bi km, ht bi thp

MY IN NHANH CHNH HNG KONICA MINOLTA

My in Konica Minolta C3070 | C3080 mi: Tng cng tin cy Tng nng sut Konica Minolta C3070 / C3080 hon ho cho cc nh cung cp in trong mi trng sn xut mc khong 150.000 bn A4/thng. Cc thit b ny c bit ph hp cho vic to ra cc ti liu in k thut s, vi hon thin m un chuyn

4 loi ct phun k thut ph bin trong cng nghip lm

C rt nhiu loi ct phun k thut, l tn gi chung ca mt s loi ht mi, vt liu s dng trong h thng phun ct, phun bi; c dng nhiu trong cng nghip, trong cng nghip phun x l b mt, trong ngh thut iu khc, C th k n mt s loi ct k thut nh: ht bi km, ht bi thp