Nhận giá và hỗ trợ

Tiu lun Xy dng mc lao ng cho bc cng vic may

PHIU KHO ST Ngy: 10/11/2009 (Biu 1 mt sau) STT Ni dung quan st Thi gian tc thi Lng thi gian Sn phm K hiu Ghi ch Lm vic Gin on Trng Bt u ca 7h00 Lau chi my .02 2 TCK Ly mng sc ra khi bc .45 43 TPVTC Ly bn thnh phm 8.04 19 TKNV May .21 17 TTN Ch bn thnh phm .27 6 TLPTC May .39 12 TTN

Tiu lun Xy dng mc lao ng cho bc cng vic may

PHIU KHO ST Ngy: 10/11/2009 (Biu 1 mt sau) STT Ni dung quan st Thi gian tc thi Lng thi gian Sn phm K hiu Ghi ch Lm vic Gin on Trng Bt u ca 7h00 Lau chi my .02 2 TCK Ly mng sc ra khi bc .45 43 TPVTC Ly bn thnh phm 8.04 19 TKNV May .21 17 TTN Ch bn thnh phm .27 6 TLPTC May .39 12 TTN

ti Xy dng mc lao ng cho bc cng vic ''may mng

PHIU KHO ST Ngy: 10/11/2009 (Biu 1 mt sau) STT Ni dung quan st Thi gian tc thi Lng thi gian Sn phm K hiu Ghi ch Lm vic Gin on Trng Bt u ca 7h00 Lau chi my .02 2 TCK Ly mng sc ra khi bc .45 43 TPVTC Ly bn thnh phm 8.04 19 TKNV May .21 17 TTN Ch bn thnh phm .27 6 TLPTC May .39 12 TTN

Vng p lp sc mng

My nh bng, doa xi lanh My doa l, mi cam c My mi a phanh (thng) My mi, p tay bin (dn) Vng p lp sc mng Thng tin vng p lp secmng. KA-2033(40-88mm)/50. KA-2034(53-125mm)/75. KA-6364A(57-125mm)/80 . KA-6364B(57-125mm)/100. KA-6364C(90-175mm)/80. KA-6364D(90-175mm)/100. KA-6364E(90-175mm)/165. KA-6364F(90-175mm)/150. Hnh nh sn