Nhận giá và hỗ trợ

Nh in tin, mi ngy Nh my In tin quc gia thu v 4 t

Nh my In tin quc gia l doanh nghip hot ng theo m hnh cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin t nm 2010, do Nh nc nm gi vn iu l. Ngnh ngh kinh doanh chnh ca nh my l in, c tin, sn xut vng ming, vt phm, lu nim bng vng v cc loi giy t c gi theo k hoch

Nh my In tin Quc gia chuyn thnh Cng ty TNHH mt

Nh my In tin Quc gia thc hin t chc qun l theo m hnh Ch tch kim Gim c Nh my quy nh ti Mc II Ngh nh s 25/2010/N-CP ngy 19/3/2010 ca Chnh ph v chuyn i cng ty nh nc thnh cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin v t chc qun l cng ty trch nhim hu hn mt

MT CHUYN THAM QUAN TH V TI NH MY BIA HEINEKEN TIN

MT CHUYN THAM QUAN TH V TI NH MY BIA HEINEKEN TIN GIANG Vo ngy 29/11/2016 va qua, cc bn sinh vin kha 13DTP c bui tham quan thc t th v ti nh my bia Heineken Vit Nam Tin Giang do khoa Cng ngh Sinh hc - Thc phm - Mi trng ca Trng i hc Cng ngh TP.HCM - HUTECH t chc.

Cng ty thi cng nh xng uy tn, nh thp tin ch

Mt sn phm Nh thp tin ch dn dng thng c coi l hon thin sau ba giai on chnh: thit k, gia cng cu kin v hon thnh lp rp. Bn giao nh xng ti KCN M phc 3 . Va qua Hng Thnh Pht bn giao nh xng cho ch u t Cng Ty TNHH SWT Vina, cng trnh c tng din tch l 3.500 m2