Nhận giá và hỗ trợ

My bay iu khin t xa SJY19 kt ni Wifi, chp nh Full

My bay iu khin t xa SJY19 c thit k ni bt vi kh nng di chuyn linh hot, km theo l ch lu gi v tr bay 3.3D lt ngc 360 nhanh nhn ng kinh ngc cung cp mt show din trn truyn hnh c sc.Kt ni WiF trn in thoi, truyn ti hnh nh thi gian thc vi mn hnh

B iu khin DRIVER AC servo Yaskawa dng SGDV

B iu khin c ng dng cho nhiu ngun cp khc nhau nh: 1 pha 100V AC, 1Pha 220V, 3 pha 220V AC, 3 pha 380V AC. Cng sut: 50W to 15kW - Kim sot chnh xc hn - S dng cho Rotary Servomotors hoc Linear Servomotors. Bo v qu dng, qu p, thp p, qu ti, li ti sinh

iu hnh vn hnh my nghin bi

trang phc ca my nghin di ng; scheelite lc bng tch my mc ; iu hnh vn hnh my nghin bi. Quy tr 236 nh vn h 224 nh m 225 y nghin liu nghin ng C 244 ng Ty . Sau mt thi gian thu thp t 224 i liu v 224 tham kho kinh nghim vn h 224 nh ca c 225 c chuy 234 n gia Ban bi 234 n tp ximang vn s cung cp mt c 225