Nhận giá và hỗ trợ

Nh my nhit in mt tri hot ng nh th no? (Phn 1)

Nh my Shams 1, cng sut 100 MW, cp in cho 20.000 h gia nh UAE, i vo hot ng t thng 3/2013. Shams 1 s ct gim lng kh thi CO 2 ca UAE khong 175.000 tn mi nm, tng ng vi vic trng 1,5 triu cy xanh, hay ct gim 15.000 xe hi trn ng ph. . (nh: Flickr.c

Cc nh my in ca Vinacomin hot ng di cng sut

Cc nh my in ca Vinacomin hot ng di cng sut 16:31 |31/10/2012 - Tp on Cng nghip Than - Khong sn Vit Nam (Vinacomin) cho bit, do cc n v sn xut trong nc gp kh khn, sn xut nh tr (c bit l ngnh sn xut thp v xi mng) dn n nhu cu in gim, sn lng huy ng

Contactor l g ? Cng dng, cu to v nguyn l hot ng

Thit b ny thng c s dng trong cc nh my, x nghip v cc c s sn xut theo quy m cng nghip ni chung. - Tm hiu thm: ng dng ca Contactor trong cng nghip. Cu to ca mt contactor. Mt contactor cu thnh t 3 b phn: Cc tip im l b phn mang dng in ca contactor. iu ny