Nhận giá và hỗ trợ

My nghin mu phng th nghim Ika, Retsch cm tay

My nghin mu phng th nghim. Trong phng th nghim, my nghin mu c ng dng lm nh cc loi vt liu xi mng, than, vt liu xy dng, granit, phi kim loi, thch anh, silicon, gm s, bt ca cao, than cc, dc phm, vt liu y khoa, dc liu, phc v nghin cu, th nghim hay sn xut.

My nghin mu phng th nghim Ika, Retsch cm tay

My nghin mu phng th nghim. Trong phng th nghim, my nghin mu c ng dng lm nh cc loi vt liu xi mng, than, vt liu xy dng, granit, phi kim loi, thch anh, silicon, gm s, bt ca cao, than cc, dc phm, vt liu y khoa, dc liu, phc v nghin cu, th nghim hay sn xut.

chy th dy chuyn nghin ct 220t/h, do Cty i Hong

Giao hng my nghin ba ti Huyn Kin Lng, Tnh Kin Giang (20/09/2018) Giao hng my nghin ct 220 t/h ti Thanh Lim, H Nam (19/09/2018) Dy chuyn nghin ct nhn to ti H Nam chnh thc i vo hot ng (14/06/2018) Chy th dy chuyn 250t/h ti Nng Phn 2 (13/09/2016)