Nhận giá và hỗ trợ

Bn trong nh my sn xut khu trang ca hng siu xe

Hng xe Italy bt u sn xut khu trang v mt n cho nhn vin y t ca bnh vin SantOrsola-Malpighi ti Bologna. Cng ti thnh ph ny, Lamborghini c mt nh my sn xut siu xe, ni cng nhn c lnh chuyn sang sn xut trang thit b y t. Lamborghini t mc tiu sn xut 1.000 khu

ng Trump khng che mt khi thm nh my sn xut khu

Dn tr Tng thng M Donald Trump khng eo khu trang khi ti thm mt nh my sn xut mt hng bo h ny trong lc dch Covid-19 bnh vn ang honh hnh M. M khuyn co eo khu trang phng Covid-19, ng Trump ni s khng eo Ph Tng thng M gy tranh ci v khng eo khu trang khi vo bnh vin

Nh my Hoa Sen Nhn Hi xut khu 15.000 tn tn n chu

Nh my Hoa Sen Nhn Hi xut khu 15.000 tn tn n chu u. Th nm - 10/05/2018 23:49 ; Tp on Hoa Sen chnh thc xut khu l hng 15.000 tn tn n chu u ti cng Quy Nhn, Bnh nh. L hng tr gi khong 12 triu USD v y l l hng ln u tin c xut khu n chu u t Nh my

Cc nh my khu trang va sn xut va lo thiu nguyn

Cng nhn mt nh my sn xut khu trang ang lm vic. (nh: AM). Cng ty Dt kim ng Xun trc khng sn xut khu trang, song gn y khi xy ra dch nCoV, tham gia phc v v trang b cho nhn vin. Doanh nghip cng gia tng sn xut d kin bn ra th trng t ngy 3/2. Khng ch cc

D n nh my sn xut, gia cng hng may mc xut khu

1. Tn d n: D n nh my sn xut, gia cng hng may mc xut khu. 2. Ch u t: Cng ty TNHH May Xut khu IBLE-VINA 3. Mc tiu chnh: u t xy dng nh my sn xut, gia cng hng may mc xut khu p ng nhu cu th trng, to doanh thu, li nhun cho doanh nghip, gii quyt vic lm cho ngi

Bn trong nh my sn xut khu trang ca hng siu xe

Hng xe Italy bt u sn xut khu trang v mt n cho nhn vin y t ca bnh vin SantOrsola-Malpighi ti Bologna. Cng ti thnh ph ny, Lamborghini c mt nh my sn xut siu xe, ni cng nhn c lnh chuyn sang sn xut trang thit b y t. Lamborghini t mc tiu sn xut 1.000 khu

M ln k hoch rt 4 nh my sn xut khu trang 3M khi

Ngy 23/2, ng Peter Navarro, C vn thng mi Nh Trng tit l vi truyn thng Hoa K rng chnh ph Trung Quc hin ang cm xut khu sang Hoa K mt hng khu trang 3M do cc nh my Hoa K ti Trung Quc sn xut. p li, Hoa K tuyn b c th ra lnh rt 4 cng ty chuyn sn xut khu

ng Trump khng che mt khi thm nh my sn xut khu

Dn tr Tng thng M Donald Trump khng eo khu trang khi ti thm mt nh my sn xut mt hng bo h ny trong lc dch Covid-19 bnh vn ang honh hnh M. M khuyn co eo khu trang phng Covid-19, ng Trump ni s khng eo Ph Tng thng M gy tranh ci v khng eo khu trang khi vo bnh vin

Vo nh my lm khu trang phng virus corona, cng nhn

Ghi nhn ca Tui Tr Online, chiu 4-2, hng chc cng nhn trong nh my tnh Hng Yn ca Cng ty Dt kim ng Xun ang tt bt sn xut khu trang.. Bn trong nh my, hn 20 cng nhn c chia thnh hai dy chuyn lin tc ct, may, cho ra l khong 50.000 chic khu trang mi ngy.