Nhận giá và hỗ trợ

Khnh thnh nh my sn xut hng khng v tr v ln

Thanh Ha lp phng n thnh lp cc Bnh vin COVID; Nng lp thit k mi cho 2 d n ti nh c v khnh thnh nh my sn xut hng khng v tr Sunshine 170 triu USD; Giao hn 1.100 t ng k hoch u t trung hn vn ngn sch trung ng cho 4 tnh; B GTVT khuyn ngh thm phng n u t

Khi cng xy dng dy chuyn 2 nh my xi mng Ty Ninh

Cc d n thnh phn vi tng vn u t 1.500 t ng cng c trin khai song song nh: Ci to mi trng v nng cp nh my xi mng FICO Hip Phc (TP H Ch Minh), xy dng trm nghin cng xut 600.000 tn xi mng/nm ti Bn Tre v xy dng trm nghin s 3 ti nh my xi mng FICO Bnh Dng

Khi cng xy dng dy chuyn 2 nh my xi mng Ty Ninh

Cc d n thnh phn vi tng vn u t 1.500 t ng cng c trin khai song song nh: Ci to mi trng v nng cp nh my xi mng FICO Hip Phc (TP H Ch Minh), xy dng trm nghin cng xut 600.000 tn xi mng/nm ti Bn Tre v xy dng trm nghin s 3 ti nh my xi mng FICO Bnh Dng