Nhận giá và hỗ trợ

Ni bn My nghin bi Chocolate QYJ 20L gi r nht thng

Danh sch ni bn My nghin bi Chocolate QYJ 20L cp nht mi nht 2020. C 13 ni bn, gi t : 9.300.000 - 90.000.000 Thch. Lch s gi . Hng sn xut: - / ng knh bung nghin (mm): 0 / S lng vi phun: 0 / Lng tiu hao: - / Tc vng quay ti a (r/min): 93 /

Ni bn My nghin bi Chocolate QYJ 20L gi r nht thng

Danh sch ni bn My nghin bi Chocolate QYJ 20L cp nht mi nht 2020. C 13 ni bn, gi t : 9.300.000 - 90.000.000 Thch. Lch s gi . Hng sn xut: - / ng knh bung nghin (mm): 0 / S lng vi phun: 0 / Lng tiu hao: - / Tc vng quay ti a (r/min): 93 /

MY NGHIN BI

MY NGHIN BI Model: ML 007 Hng sn xut: Orto alresa - Ty Ban Nha M t: EU Directives: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU. Standards: EN 61010-1, EN 61326-1. My nghin bi hot ng dng cc qu cu p ln mu bng cch n s dng motor hnh tr quay ko mnh theo chu k na vng trn. My c thit k ngn

Mt cng nhn b my nghin bao b cun nt ngi

Trc, bo Cng l cng c lot bi phn nh v tnh trng gy nhim nghim trng trong hot ng ti ch rc thi ca cng ty Bc Trung Nam nm cch cng ty bao b Thi H Hng khng xa. Ti cng ty ny, cui nm 2016 mt nam cng nhn cng b my nghin cun nt cnh tay. ng ni, ng L Xun Kiu cng