Nhận giá và hỗ trợ

CNG TY TNHH CH TO CNG NGHIP HONG KIM

CNG TY TNHH CH TO CNG NGHIP HONG KIM a ch: T dn ph Thp - phng i M - Qun Nam T Lim - H Ni Nh my 1: Cm cng nghip ng L - ng Quang - Quc Oai - H Ni Nh my 2: S nh 28 - Hu Ha - Hu Trung - Thanh Tr - H Ni T: (+84) 4.85.85.45.47 (+84) 4.85.85.45.47 * (+84) 4. 789.45.46

my nghin ngnh cng nghip kinh doanh nng nghip

my nghin ngnh cng nghip kinh doanh nng nghip dy chuyn, khi cng nh my ch bin xy dng cng sut 90.000m3/nm citinews, pht trin cng nghip khai thc khong sn tr thnh mt ngnh cng nghipmy nghin ngnh cng nghmy nghin ngnh cng nghip kinh doanh nng nghipip kinh doanh

Cng Ty CP My Thit B Cng Nghip Ha Cht Vit Nam

CNG TY C PHN CNG NGH V THNG TIN DOANH NGHIP VIT. Tr s: S 222B, ng Gip Bt, Phng Gip Bt, Qun Hong Mai, H Ni VPGD H Ni: Tng 6, Ta Nh Vinafood1, 94 Lng Yn. P. Bch ng, Q. Hai B Trng, H Ni (a ch vn phng H Ni c: Phng 18, Nh A, 79 Lc Trung, Q. Hai B Trng, H ni)