Nhận giá và hỗ trợ

S t chc b my nh nc Vit Nam hin ti

Tng b th khng c trong s t chc ca b my nh nc nhng trong thc tin th tng b th c vai tr rt quan trng. 5 ph th tng Vit Nam nm nhim k 2016 - 2020 : Th tng chnh ph v cc b trng nc Vit Nam nhim k 2016 - 2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nh my cn i Tn hot ng tr li

Nh my cn i Tn do Cng ty c phn ng Xanh lm ch u t, i vo hot ng nm 2012. Sau hai nm sn xut, nh my phi tm dng do lm n thua l v gp kh khn v vn. n nm 2015, Cng ty ng Xanh chuyn giao quyn qun l nh my cho Cng ty c phn nhin liu sinh hc Tng Lm sn xut cn sinh hc ethanol, cng sut 100.000 tn/nm.

Samsung ng ca nh my sn xut smartphone ln nht th

Nh my ca Samsung ti Noida l nh my sn xut smartphone ln nht th gii. y khng phi l ln u tin Samsung phi ng nh my ca hng v Covid-19. u thng ny, Samsung cng phi tm thi ng ca nh my sn xut smartphone ti thnh ph Gumi (Hn Quc) t nht hai ln sau khi c cng nhn ti

Nh my nhit in mt tri hot ng nh th no? (Phn 1)

Nh my Shams 1, cng sut 100 MW, cp in cho 20.000 h gia nh UAE, i vo hot ng t thng 3/2013. Shams 1 s ct gim lng kh thi CO 2 ca UAE khong 175.000 tn mi nm, tng ng vi vic trng 1,5 triu cy xanh, hay ct gim 15.000 xe hi trn ng ph. . (nh: Flickr.c

Samsung ng ca nh my sn xut smartphone ln nht th

Nh my ca Samsung ti Noida l nh my sn xut smartphone ln nht th gii. y khng phi l ln u tin Samsung phi ng nh my ca hng v Covid-19. u thng ny, Samsung cng phi tm thi ng ca nh my sn xut smartphone ti thnh ph Gumi (Hn Quc) t nht hai ln sau khi c cng nhn ti