Nhận giá và hỗ trợ

x sy v mi k thut n

My sy chn khng vi sng HZ-5HW tusaythucpham. 1. c im k thut my sy chn khng bng vi sng: Di iu kin chn khng, nhit thp ca kh ha nc, thc hin sy kh bng nhit thp, gi nhng thnh phn mu sc, mi v dinh . My sy tay thng minh TOTO HD5000V1 . Sy kh tay siu tc ch trong khong 3 10 giy, ty

c im k thut ca my nghin trong 200tph

c im k thut ca my nghin trong 200tph. November 7, 2019 By admin. My hy cht thi y t, my xay,, nghin cht thi sinh hc. My hy cht thi y t. Nghin vn l mt phn v cng quan trng trong cng tc x l cht thi y t. Cc yu cu k thut ca thit b nghin vn cht thi y t thng cao, v cht thi

c im v thng s k thut my nghin bt RRH

Thng s k thut ca my nghin bt rrh-100. THNG S K THUT. Thng s tng quan: My nghin bt RRH-100: Model: RRH-100: Thng hiu: RIRIHONG: Cng sut: 700 W: in p: 110 220 V: Tn s : 50/60 HZ: Kh nng nghin: 100 g: Kch thc my: 14.5 x 14.5 x 35 cm: Kch thc ng gi: 59 x 30 x 35.5 cm: Trng lng: 19.08