Nhận giá và hỗ trợ

Ni mua my nghin v ng ht thnh mnh mini gia nh ti

My nghin v ng, ht bp, go, u xanh thnh 2 -3 mnh hoc bt mn, rt thch hp lm thc n chn nui cho g, ln, nui chim b cu. Xin gii thiu ti qu b con my nghin v ng ht thnh mnh a nng. Cng ty c phn in My Hong Long chuyn bn, phn phi, cung cp my mc thit b

Bn my xay nghin tam tht, my xay nghin nm linh chi

Cung cp my xay thuc bc, my xay ng cc, my xay thuc ng yMy xay nm linh chi, my xay tam tht, my xay bt ngh, my xay bt qu, my xay l thucLin h bn hng: 0986 767 409My xay nghin 800g[IMG]My c lm phn ln t loi inox khng r, kh dy, d dng v sinh my

Bn my xay nghin tam tht, my xay nghin nm linh chi

Cung cp my xay thuc bc, my xay ng cc, my xay thuc ng yMy xay nm linh chi, my xay tam tht, my xay bt ngh, my xay bt qu, my xay l thucLin h bn hng: 0986 767 409My xay nghin 800g[IMG]My c lm phn ln t loi inox khng r, kh dy, d dng v sinh my