Nhận giá và hỗ trợ

Khc phc s c My nghin di ng

H thng Jackpot cho kha hc vng phc hi trong Plainfield h ; Msi vng phc hi thit b ; Nh my ra mn hnh rung phc hi vng; Ct phc v Mchine; Vng phc hi t nh my si; Carbon phc hi thc vt trong khai thc m; Than Magnetite phc hi trong thng s k thut git; Phc hi ht mn trong tuy

Phc hi cc tm lt con ln v bn nghin my nghin ng

Phc hi cc tm lt con ln v bn nghin my nghin ng bng cng ngh hn dy li thuc . Bng nhng th nghim u tin vo nm 2007 vi hp ng hn phc hi b con ln nghin than HM1506 cho Cng ty Xi mng Bt Sn v b tm lt my nghin than Atox 27.5 cho cng ty xi mng Tam ip. n nay HTH Trng

Hn sa cha v phc hi thit b trong nh my xi mng

Trong khi, phng n sa cha phc hi thit b em li nhiu li ch: gi thnh thp hn nhiu so vi thay mi, gim thiu thi gian ngng sn xut,.c th gip cc nh my sn xut xi mng tit kim hng triu USD. y l cng vic c ngha kinh t, k thut cao nhm tit kim thi gian v chi