Nhận giá và hỗ trợ

Chevron mua li nh my lc du ti Texas (M). Th trng

Thng v ny mang li cho Chevron nh my lc du th hai trong khu B Vnh ca M Pasadena, Texas vi cng sut 110.000 thng/ngy bn cnh nh my Pascagoula, Mississippi. Ngoi ra, CUSA hin ang nm gi cc NMLD khc ti Salt Lake City, Utah, v El Segundo v Richmond California.

My trn cng nghip, My xay sinh t Ribbon, My trn

Luohe Tianheng My mc Cng ty TNHH: L mt trong nhng nh sn xut my trn cng nghip hng u, my trn ruy bng, my trn trc kp v nh sn xut v nh cung cp my trn bt Trung Quc, chng ti nng nhit cho n bn bn bun my thit b gc cht lng cao vi gi cnh tranh t nh my ca

Carlsberg Wikipedia ting Vit

Carlsberg cng vi hng bia Scottish Newcastle lm ch hng bia Baltic Beverages Holding, hng ny c 19 nh my, trong 10 ti Nga, 4 ti cc nc vng Baltic, 3 ti Ukraina, 1 Kazakhstan v 1 Uzbekistan.Carlsberg mua hng bia Tuborg nm 1970, hng bia nh Hannen-Brauerei (nm 1988) v hng bia Tetley ca Anh nm 1992.

My trn cng nghip, My xay sinh t Ribbon, My trn

Luohe Tianheng My mc Cng ty TNHH: L mt trong nhng nh sn xut my trn cng nghip hng u, my trn ruy bng, my trn trc kp v nh sn xut v nh cung cp my trn bt Trung Quc, chng ti nng nhit cho n bn bn bun my thit b gc cht lng cao vi gi cnh tranh t nh my ca