Nhận giá và hỗ trợ

thit b phng th nghim

nh dng mu: Chip Microfluidic 3 chiu da trn polymer Cung cp bao gm: my PCR Real time UF150 Genchecker TM, Car Power Kit ( 1b), Battery Power Kit ( 1 b), ti liu hng dn s dng, Mi chi tit xin vui lng lin h: ng Quc Thun-HP: 0919 067 529 -TP.Kinh Doanh. Cng ty TNHH Thit B KHKT Thnh Khoa. 246/ 14 Phan Huy

Thit b kim tra trong phng th nghim nghnh giy

- Thit b hot ng da trn phng php Bendtsen. Phng php ny c xem l phng php tt nht xc nh nhm b mt ca giy - Thit b ph hp vi tiu chun BS 4420, DIN 53108, ISO 8791-2, SCAN P 21, SCAN P 84, NEN 2012, NF Q 03-076, APPITA 1301.439- Thit b c hai u d kim tra, c phn mm kt

Xch Tay Nh My Bng,Phng Th Nghim

Xch Tay Nh My Bng,Phng Th Nghim-my Nghin Bt,Nh Hnh Tinh Bng My Nghin My 0.4l, Find Complete Details about Xch Tay Nh My Bng,Phng Th Nghim-my Nghin Bt,Nh Hnh Tinh Bng My Nghin My 0.4l,Xch Tay Nh My Bng Dc 0.4l Phng Th Nghim-my Nghin Bt,Nh Dc Bng Bt My Nghin Gi My Cho Thc

DANH MC THIT B SINH HC

MY NGHIN BI TRONG PHNG TH NGHIM ML 007 (ORTOALRESA TBN) Model: ML 007 Hng sn xut: Ortoalresa- Ty Ban Nha M t: EU Directives: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU. Standards: EN 61010-1, EN 61326-1. My nghin bi hot ng dng cc qu cu p ln mu bng cch n s dng motor hnh tr quay ko mnh theo chu k na

My nghin lnh CRYOMILL

THIT B TH NGHIM RNG TIN. Benchtop Chillers - LS Series -20 to +40C PolyScience. Benchtop Chillers - LS Series -20 to +40C PolyScience. Benchtop Chillers -LM Series -10 to +30C PolyScience. BT KIM TRA MN. BT KIM TRA MN. Bt o ion Ca+, B-751, Horiba. Bt o ion K+, B-731, Horiba . Bt o ion Na+, B-722, Horiba. Bt o ion NO3-, B

Gio trnh th nghim vt liu xy dng nguyn cao c v

LPVIN : NHA TRANG 591 i 108 NH XUT BN XY DNG NGUYN CAO C - NGUYN MNH PHT TRNH HNG TNG - PHM HU HANH GIO TRNH TH NGHIM VT LIU XY DNG (Ti bn) TRH6M H TH V'J oro i 8 NH XUT BN XY DNG H NI - 2010 LI NI U G io tr n h T h n g h i m v t li u x y d n g bin