Nhận giá và hỗ trợ

Kinh hong v n nh my ha cht Trung Quc

Kinh hong v n nh my ha cht Trung Quc. TP - Lc 14 gi 48 pht ngy 21/3, xy ra v n kinh hong ti Cng ty hu hn ha cht Thin Gia Nghi sn xut thuc tr su trong Khu cng nghip Trn Gia Cng, thnh ph Dim Thnh, tnh Giang T (Trung Quc) gy chy lan v thit hi nng cho 16 nh my v cc

Chy nh my km North Carolina, c dn phi di tn

MOORESBORO, North Carolina (NV) Mt nh my km North Carolina b chy, khin c dn gn phi di tn lc sng sm Th Hai, 29 Thng T. Theo ABC News, nh my American Zinc Products Mooresboro bc chy vo ti Ch Nht, gn ranh gii hai tiu bang North Carolina v South Carolina.

Kinh hong v n nh my ha cht Trung Quc

Kinh hong v n nh my ha cht Trung Quc. TP - Lc 14 gi 48 pht ngy 21/3, xy ra v n kinh hong ti Cng ty hu hn ha cht Thin Gia Nghi sn xut thuc tr su trong Khu cng nghip Trn Gia Cng, thnh ph Dim Thnh, tnh Giang T (Trung Quc) gy chy lan v thit hi nng cho 16 nh my v cc