Nhận giá và hỗ trợ

my nghin to v my p

my nghin to v my p. November 7, 2019 By admin. Gi my nghin bt, my xay bt kh v t. Gi my xay . My nghin bt mini. Ngoi hai loi my nghin bt cp trn, trn th trng cn lu hnh loi my nghin bt mini. Chic my nghin mini ny c kch thc rt nh, gn ging nh chic my xay sinh t. C ch hot ng cng

my thit b trong quy trnh sn xut nc to p ng chai

MY THIT B TRONG QUY TRNH SN XUT NC TO P NG CHAI Nhm 4: H Th Linh 13125244 Trn Th Ngc Bch 13125033 Nguyn Th M Thnh 13125461 Ha th Oanh 13125686 Trn nh Nguyn Nguyn Th Hng NI DUNG I II III Nguyn liu Quy trnh sn xut Mt s my thit b trnh sn xut My ra My nghin My p

My p tri cy, p to quay tay (ABS)

My p nc cam, p to, nho bng tay hay cn gi l my p nc hoa qu cao cp bng nha ABS, my p nc tri cy nhaDng c p nc tri cy cao cp Manufacturer: China. Old price: 190,000 . Price: 149,000 Qty: Products specifications. Producer China : Weigh 850 g : Mu sc Length 29,5 cm : Width 23 cm : Height 13,5 cm