Nhận giá và hỗ trợ

Nh my bng hnh tinh Trung Quc, Nh my bng phng th

DECO cung cp my nghin bi hnh tinh s lng ln, my nghin bi trong phng th nghim, bnh nghin bi, mi bng meida, hp gng tay chn khng phng th nghim bn vi gi r. Chng ti c bit n nh mt trong nhng nh sn xut v cung cp my nghin bi chuyn nghip nht ti Trung Quc, vi nguyn

my nghin qung thic trong phng th nghim

mua phng th nghim my nghin qung c gi. Cc quc gia cung cp hng u l Trung Quc (i lc), n, v i Loan, ni cung cp 99%, 1%, v 1% trong s phng th nghim-my nghin mt cch tng ng. cc sn phm Phng th nghim-my nghin ph bin nht ti North America, Domestic Market, v Southeast Asia.

quy m phng th nghim my nghin bi t trung qu

phng th nghim hm my nghin cc nh sn xut n . My nghin ba cho than m 5E-HCA400x260 hng CKIC Model 5E-HCA400x260 Hng sn xut CKIC - Trung Quc ng dng My nghin ba 5E-HCA400 260 c thit k c bit nghin than m My nghin ba 5E-HCA400x260 l my nghin theo m p dng vi quy m phng

Thit b phng th nghim/Thit b phn tch/Sn phm lin

Thit b lm sch Pht trin, sn xut, kinh doanh cc my mc lin quan n phng sch, bung sch v h thng thi kh (air shower) My mc vt l v ha hc Pht trin, sn xut v kinh doanh my sy, kho cha, thit b thng cha kn ch c th th tay vo trong (glove box), t thng gi, xe y, xe gong.