Nhận giá và hỗ trợ

Khng xy thm nh my ch bin c ph trong giai on

Khng xy thm nh my ch bin c ph trong giai on 2020-2030. Lm sao bit gi c ph chnh xc nht, mi nht ca ngy hm nay? RT N GIN - Ch cn son tin nhn CAFE v gi ti s 8388. T nay n nm 2020 v 2030, B NN-PTNT ch trng khng xy dng thm cc nh my ch bin c ph m ch u

Dn u cng ngh ch bin, ng gi thc phm.

Cung cp gii php cng ngh tng th trong vic xy dng cc nh my ch bin thc phm HORECA ti Vit Nam. Sn phm Dch V . Thng tin sn phm cc my vt cam, my rang xay pha ch coffee cho cc khch sn, nh h Read More . o to hun luyn. Kim Nguyn Food Tech Co., LTD s hu i ng chuyn gia c

ti: Thit k cng ngh nh my ch bin c tra fillet

a im xy dng nh my Nh my ch bin c tra, c basa fillet ng lnh IQF c xy dng trong khu cng nghip Tr Nc II, huyn Mn, TP. Cn Th. Khu cng nghip Tr Nc II c din tch 165 ha, ta lc phng Phc Thi, huyn Mn thnh ph Cn Th, lin k vi khu cng nghip Tr Nc I, nm

Nh my ch bin tht ng ca v cng nhn mc dch Covid

15-04-2020 Ngy cng nhiu cng nhn nhim Covid-19 trong nh my ch bin tht, nh kho v ca hng tp ha, an ninh lng thc ca M c nguy c cng thng; Tun ri, Thi bo New York cnh bo, an ninh lng thc ca M ang c du hiu cng thng, khi ngy cng nhiu cng nhn b nhim Covid-19 trong cc nh my