Nhận giá và hỗ trợ

my nghin than di ng

my nghin than di ng. M 225 y Nghin Mng Di ng . C 244 ng ty ch yu sn xut m 225 y nghin di ng m 225 y nghin c nh m 225 y l 224 m c 225 t m 225 y xay v 224 c 225 c nh 224 m 225 y t 237 ch hp c s dng rng r 227 i trong khai th 225 c m x 226 y dng ng cao tc cu than h 243 a hc luyn kim chu la . bn

cc loi my nghin di ng

cc loi my nghin di ng. 250 c m 225 y nghin di ng cho tng hp gi 225 nh 224 sn xut. nghin v 224 s 224 ng lc c 225 c trang thit b tng hp C 244 ng ty ch yu sn xut m 225 y nghin di ng m 225 y nghin c nh m 225 y l 224 m c 225 t m 225 y xay v 224 c 225 c nh 224 m 225 y t 237 ch hp c s dng rng r 227

My xay nghin a nng Bnh Minh tch hp 3 tnh nng

ng c: 2.2 3 (KW) Ngun in: 220(V) 1 pha; Nng sut: 100 200(kg/h) Trng lng khng ng c: 37 kg; Tnh nng: Bm nh cc nguyn liu ti nh cy chui, c voi, cy ng Nghin nguyn liu kh thnh bt cm nh ng, khoai, sn Xay nhuyn c, cua, c,ri n nguyn liu s dng trong ch bin