Nhận giá và hỗ trợ

u v nhc im ca ng c du/Diesel so vi ng c xng

Thng thng, nu hai ng c ca mt dng xe c dung tch xy-lanh tng ng th ng c xng s cho cng sut ln hn, trong khi ng c diesel li cho m-men xon ln hn. C th n c nh Toyota Fortuner 2.7V 2013 c cng sut 158 m lc v m-men xon 241Nm, trong khi Fortuner 2.5G 2013 c gn turbo bin

Gi du th gim mnh: DN kinh doanh gp kh, DN vn ti

Tnh n ngy 23.3, gi du Brent hp ng giao thng 4 dng mc 25,66 USD/thng. Vi tc gim 7-8%/ngy nh hin nay, gi du th th gii c nguy c gim xung mc di 20USD/thng trong nhng ngy ti. Trong khi nhiu doanh nghip vn ti cha c hng li th Tp on Du kh Quc gia Vit Nam

Hi tho Nng nghip Quc t 2019: o to lao ng Nng th

Xy dng chin lc pht trin ca cc ngnh v a phng, tip tc y mnh pht trin cng nghip, dch v, chuyn dch c cu kinh t, c cu lao ng trong nng thn. Ch trng pht trin cng ngh bo qun hin i, gim nhanh tn tht sau thu hoch; ch bin nng, lm, thy sn, nht l ch

Gim c thm v n H Duy Hi bc l ng c chnh tr

Gim c thm v n H Duy Hi bc l ng c chnh tr th bo ca CSVN. Thc Hin. Bureau CTM Media - u Chu - 09/05/2020. 0. Chia x Facebook. Tweet - Qung Co - Sau 3 ngy hp, chiu 8-5-2020 Hi ng thm phn to n nhn dn ti cao, di s ch ta ca chnh n Nguyn Ho Bnh phn quyt bc b