Nhận giá và hỗ trợ

my nghin g chnh hng, u i tt nht, gi r nht

My nghin g cng sut ln BSR-HX-400D 10-12tn/gi 132kw. Lin h gian hng. 1 gian hng bn mi. Cng ng cn bn, nh gi v nhn ngay 10.000vpoint. My nghin g thi, gc cy OBD MS54. 387.000.000 1 gian hng bn mi, gi t 387.000.000 Cng ng cn bn, nh gi v nhn ngay 10.000vpoint. My nghin g

my nghin g chnh hng, u i tt nht, gi r nht

My nghin g cng sut ln BSR-HX-400D 10-12tn/gi 132kw. Lin h gian hng. 1 gian hng bn mi. Cng ng cn bn, nh gi v nhn ngay 10.000vpoint. My nghin g thi, gc cy OBD MS54. 387.000.000 1 gian hng bn mi, gi t 387.000.000 Cng ng cn bn, nh gi v nhn ngay 10.000vpoint. My nghin g

My nghin ph liu HITECH(0908790686), nghin nha nilon

My Xay vi vn, bm cao su, nghin giy da, nghin g ln, nghin lp cao su My nghin rc Hitech-2Sh10T dng a nng trong x l rc, dng t l hi xi mng, l hi thay th than. THNG S K THUT: Hitech-2Sh10T. My ct nghin rc tng lp ti Hitechvn 2019 - My nghin ph th 2 trc, tc chm. - Moment