Nhận giá và hỗ trợ

Cng Ty Xi Mng Holcim

Nh my xi mng Hn Chng. 5. Trm xi mng Th Vi . 6. Trm xi mng Ct Li. 7. Trm nghin xi mng Hip Phc. 8. S st nhp gia hai thng hiu xi mng hng u . 1. Cng ty xi mng Holcim T ho 100 nm Vng Xy Cuc Sng . Hin nay, cng ty c phn ny nm trong cc tp on chuyn cung ng xi mng, b tng v

Gii php k thut nng cao hiu sut nh my xi mng

LNVT ci tin thnh cng, nng cng sut cho gn 800 h thng nghin than, nghin nguyn liu gip tng t 10 - 15% cng sut ti hn 60 quc gia. Nh my Xi mng Chinfon (Hi Phng) ng dng gii php ci to, nng cp my nghin nm 2004 ca LNVT gip nng cng sut nghin than t 21,4 tn/1 gi ln 27 tn

TPHCM: Hng lot i gia xi mng vi phm cng sut, mi

Cng ty TNHH Siam City Cement Vit Nam Nh my xi mng Hip Phc c 2 dy chuyn xi mng c cng sut 500.000 tn/nm nhng thc t nng ln 950.000 tn/nm v cng nh Chinfon, Siam City Cement Vit Nam cha iu chnh th tc php l mi trng, vn d l iu kin thit yu trong sn xut xi mng.