Nhận giá và hỗ trợ

September 2015 pome

Sep 26, 20152 posts published by haipbroker during September 2015. 1. BT GIY 1.1. KHI NIM CHUNG. 1.1.1. Bt giy (pulp): Vt liu dng x si, ch bin t cc loi nguyn liu thc vt, c s dng ch yu trong sn xut giy v cc tng. 1.1.2. Anpha-xenluyl ( alpha cellulose): Phn bt giy khng ha tan trong dung dch NaOH 17,5%

ti Phn tch tnh hnh tiu th sn phm v mt s

ti Phn tch tnh hnh tiu th sn phm v mt s gii php Marketing nhm duy tr v m rng th trng ca Cng ty gch men Thng Long, de tai phan tich tinh hinh tieu thu san pham va mot so giai phap marketing nham duy tri va mo rong thi truong cua cong ty gach men thang long

HP GIM TC,ZD, ZQ, ZL, ZS, ZSC, LC, ZDY, ZLY, ZSY, ZFY

HGT JZQ500, hgt jzq500, catalog giam toc ZQ 850+250, catalog giam toc ZQ650, hp gim tc zq650-31.5-ca, thong so may jzq250, hopgiamtoc donglien 3kw, hp gim tc xwd4-29-2.2, hp gim tc XWD4-29-2.2, hop giam toc cong suat 30kw ty so truyen 59, zq650-31.5-3 catalog, hop giam toc 3 cap zsy-250, dong co lien hop giam toc

HP GIM TC,ZD, ZQ, ZL, ZS, ZSC, LC, ZDY, ZLY, ZSY, ZFY

Hp gim tc my nghin trong nh my xi mng. Thng s ng c motor C Z4. Qut ht hng trc. ng c tang trng, Rulo bng ti. MY HT ST ( NAM CHM IN ) Hp gim tc SUMITOMO Nht Bn. MOTOR BONFIGLIOLI 0,2kW, 0,4kW, 0,75kW, 1,1kW, 1,5kW, 2,2kW, 3kW, 4kW, 5,5kW 7,5kW, 10kW 11kW