Nhận giá và hỗ trợ

Tp on Novaland tng my th, my lc mu v phng p

Tp on Novaland tng my th, my lc mu v phng p lc m tr gi 10 t ng phng, chng dch Covid-19 . 17 Thng T, 2020 17 Thng T, 2020 admin . Ngy 17/4, Tp on Novaland trao tng bnh vin Nhn dn 115 cc trang thit b Y t chuyn dng, cp thit, cng ngh cao bao gm 02 my lc mu lin tc, 5

Khuyn co vic s dng bung kh khun v phng p lc m

Nh t. Qun l - Quy hoch; Khng gian - Kin trc ; i sng / Sc khe - Y t Nng Mi. Khuyn co vic s dng bung kh khun v phng p lc m. Chnh Ph 26/03/20 16:59 GMT+7 1 ng li 2420 lin quan Gc. 0:00 / 0:00. 0:00. N min Nam. N min Nam. Nam min Bc. Thi gian va qua, B Y t nhn

Mc An Chu tng S Y t TP HCM phng p lc m

Phng p lc m do Cng ty Mc An Chu trao tng chiu 25/3 t ti bnh vin d chin C Chi, h tr cch ly, iu tr bnh nhn Covid-19. Vi tng tr gi 25.000 EUR (khong 650 triu ng), phng iu tr cch ly p lc m bao gm cc thit b my mc cng ph kin tng th, thit lp theo tiu chun