Nhận giá và hỗ trợ

ANDRITZ Feed Biofuel, Thnh ph H Ch Minh, Vit Nam

Hin nay c khong t 18-20 nh my chuyn sn xut vin nn nhin liu sinh hc ti Vit Nam v ANDRITZ Feed Biofuel Technologies t ho cung cp my mc v thit b cho 12 trong s cc nh my ni trn, c th l cung cp hn 20 my p vin nhin liu sinh hc v 10 my nghin nhin liu sinh hc.

ANDRITZ Feed Biofuel, Thnh ph H Ch Minh, Vit Nam

Hin nay c khong t 18-20 nh my chuyn sn xut vin nn nhin liu sinh hc ti Vit Nam v ANDRITZ Feed Biofuel Technologies t ho cung cp my mc v thit b cho 12 trong s cc nh my ni trn, c th l cung cp hn 20 my p vin nhin liu sinh hc v 10 my nghin nhin liu sinh hc.

my nghin tc thp cc nh cung cp ti t

vnd | Granite nh my nghin Vit Nam. cc nh cung cp thit b khai thc m vng zimbabwe my nghin, n t:trang ch xsm5 cc nh cung cp thit b khai thc m vng zimbabwenh cung cp thit b khai thc m vng thng hi gulin l mt nhcung cp thit b khai thc vng Zimbabwe sn xut