Nhận giá và hỗ trợ

DANH SCH 10 NH THU XY UY TN NHT VIT NAM NM

4/23/201710 nh thu xy dng uy tn nht Vit NamDODACBANDO.COM cp nht danh sch 10 nh thu xy dng uy tn 2017 do Vietnam Report bnh chn hm 12/4 va qua. Theo Vietnam Report, nhng cng ty c mt trong cc danh sch ny u c nng lc ti chnh n nh, c kinh nghim []

V sao nh u t Hong Kong trng thu nh my x l rc

Gii thch l do nh u t Hong Kong trng thu d n nh my x l rc Ph Sn tr gi 70 triu USD, UBND tnh Tha Thin - Hu cho bit, Ngh nh 38/2015/N-CP ngy 24/4/2015 ca Chnh ph v qun l cht thi v ph liu quy nh, trc khi la chn nh u t, phi la chn cng ngh x l cht

Hng dn cch tnh thu nh thu theo Thng t 103/2014

V d: Nh thu nc ngoi A cung cp cho Bn Vit Nam dch v gim st khi lng xy dng nh my xi mng Z, gi hp ng cha bao gm thu GTGT (nhng bao gm thu TNDN) l 300.000 USD.Ngoi ra, Bn Vit Nam thu xp ch v lm vic cho nhn vin qun l ca Nh thu nc ngoi A vi gi tr cha bao