Nhận giá và hỗ trợ

CENES ENGINEERING AND TRADING: MY NGHIN LOESCHE

_ Nm 2005: Chy th my nghin LM 56.3+3 Rajgangpur, n . _ Nm 2006: Cung cp my nghin Loesche th 100 cho nghin xi mng v s. _ Nm 2008: Cung cp trn 180 my nghin cho xi mng v s trn ton th gii. My nghin ng con ln Loesche ng dng ch yu trong cc lnh vc:

CENES ENGINEERING AND TRADING: MY NGHIN LOESCHE

_ Nm 2005: Chy th my nghin LM 56.3+3 Rajgangpur, n . _ Nm 2006: Cung cp my nghin Loesche th 100 cho nghin xi mng v s. _ Nm 2008: Cung cp trn 180 my nghin cho xi mng v s trn ton th gii. My nghin ng con ln Loesche ng dng ch yu trong cc lnh vc:

mc ting n cho my nghin

mc ting n cho my nghin. Home; Sn phm; Lo ha thnh lc v ting n Tin tc . Theo nghin cu ny, ting n trung bnh vo ban ngy l 78 decibel-A (dBA mc m quy nh ca ting n), vt 10% tiu chun cho php; cn ban m vt gn 20%. Trong khi, cc khu cng nghip, ngi lao ng u phi tip xc vi ting n

mc ting n cho my nghin

mc ting n cho my nghin. Home; Sn phm; Lo ha thnh lc v ting n Tin tc . Theo nghin cu ny, ting n trung bnh vo ban ngy l 78 decibel-A (dBA mc m quy nh ca ting n), vt 10% tiu chun cho php; cn ban m vt gn 20%. Trong khi, cc khu cng nghip, ngi lao ng u phi tip xc vi ting n