Nhận giá và hỗ trợ

n Nghin cu, tnh ton, thit k my nghin bi dng

Mt s n cng ngh mu (ngun: x nghip sn Hi u) Sn phm: xanh m bin tnh (AU 750) Tn nguyn liu S lng n v Ghi ch nh paste Xy len beckosol 5003 Benton SD BYK 108 Lamp black 101 CR 828 (TiO2) Micron barites 5030 BYK 502 Xy len T- sol White (xng) 280 360 21 16.5 150 15 3 750 35 85 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Tc my

n Nghin cu, tnh ton, thit k my nghin bi dng

Mt s n cng ngh mu (ngun: x nghip sn Hi u) Sn phm: xanh m bin tnh (AU 750) Tn nguyn liu S lng n v Ghi ch nh paste Xy len beckosol 5003 Benton SD BYK 108 Lamp black 101 CR 828 (TiO2) Micron barites 5030 BYK 502 Xy len T- sol White (xng) 280 360 21 16.5 150 15 3 750 35 85 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Tc my

5 Bc Thit Lp File Revit Phi Lm Khi Khi To 1 D n

5 - Cc bc thit lp n v o cho d n. Step 1: Kch menu Manage (1) / Chn biu tng Project Units (2) Step 2: Bng thit lp n v Project Units hin ra / Chn Common v thit lp n v dng chung cho ton b d n nh hnh di; Length: n v di, nhn vo biu tng bn phi dng

n Nghin cu, tnh ton, thit k my nghin bi dng

Mt s n cng ngh mu (ngun: x nghip sn Hi u) Sn phm: xanh m bin tnh (AU 750) Tn nguyn liu S lng n v Ghi ch nh paste Xy len beckosol 5003 Benton SD BYK 108 Lamp black 101 CR 828 (TiO2) Micron barites 5030 BYK 502 Xy len T- sol White (xng) 280 360 21 16.5 150 15 3 750 35 85 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Tc my