Nhận giá và hỗ trợ

Nh my chy th, c cht hng lot

Nh my chy th, c cht hng lot 03:39 - 14/02/2012 0 Sng 13.2, theo quan st ca PV Thanh Nin, ti khu vc cnh ng ng Quang (thn ng L, x Bnh Thun, H.Bnh Sn, Qung Ngi) vi din tch khong 2 ha nm pha sau Nh my bio - ethanol Dung Qut, thuc Cng ty CP nhin liu sinh hc du kh min Trung, c

Nh my chy th, c cht hng lot

Nh my chy th, c cht hng lot 03:39 - 14/02/2012 0 Sng 13.2, theo quan st ca PV Thanh Nin, ti khu vc cnh ng ng Quang (thn ng L, x Bnh Thun, H.Bnh Sn, Qung Ngi) vi din tch khong 2 ha nm pha sau Nh my bio - ethanol Dung Qut, thuc Cng ty CP nhin liu sinh hc du kh min Trung, c

Lot nh my t Vit Nam tm ng ca

Nh my ca VinFast t ti Hi Phng, i vo hot ng t 14/6/2019 vi cng sut thit k giai on 1 l 250.000 xe, giai on 2 l 500.000 xe. Nhng sn phm xut xng t nh my ca VinFast bao gm cc mu t nh hatchback Fadil, sedan Lux A2.0, SUV Lux SA2.0 v cc mu xe my in. VinFast cn nm quyn phn

V nh my rc Sa Hunh: Hng lot sai phm c pht l

V nh my rc Sa Hunh: Hng lot sai phm c pht l . Cng Xun Th Su, ngy 15/02/2019 12:03 PM (GMT+7) (Dn Vit) Sng 15.2, ti tr s UBND x Ph Thnh, huyn c Ph, i t V Vn Dng - Ph Gim c Cng an tnh, kim Ph trng on thanh tra tnh Qung Ngi cng b kt lun thanh tra d n