Nhận giá và hỗ trợ

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN VIT NAM. Nh my sn xut: KCN Kin Kh - Thanh Lim - H Nam. Email: [email protected] Phng bn hng: 0902 685 777 - 0947 395 234 - 0947595 234 Phng Xut Nhp Khu: 0962 566 566. Phng k ton: 0945520485 Website:- Khoangsanvietnam.vn

sng phn tch siu mn c l 16 micron, 15 micron, 10

sng phn tch siu mn c l 16 micron, 15 micron, 10 micron, 5 micron ca Haver Boecker. TT THIT B V C TNH K THUT SL A SNG SIU MN NG KNH D200mm B sng tiu chun DIN-ISO 3310-1/3 Hng Sx : Haver Boecker- c -ng knh 200mm, cao tng th 50mm -Sng c bit vi c l rt nh, sn xut theo yu

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN VIT NAM. Nh my sn xut: KCN Kin Kh - Thanh Lim - H Nam. Email: [email protected] Phng bn hng: 0902 685 777 - 0947 395 234 - 0947595 234 Phng Xut Nhp Khu: 0962 566 566. Phng k ton: 0945520485 Website:- Khoangsanvietnam.vn

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN VIT NAM. Nh my sn xut: KCN Kin Kh - Thanh Lim - H Nam. Email: [email protected] Phng bn hng: 0902 685 777 - 0947 395 234 - 0947595 234 Phng Xut Nhp Khu: 0962 566 566. Phng k ton: 0945520485 Website:- Khoangsanvietnam.vn

SI CO2 THANH ACRYLIC SIU MN

SI CO2 THANH ACRYLIC SIU MN c lm t acrylic sang trng, thit k tinh xo. u si CO2 thanh acrylic bng gm cht lng cao gip kh CO2 c tn nhuyn li ti, tng cng kh nng ha tan ca kh CO2 trong b. Si CO2 Thanh Acrylic Siu Mn bao gm u si, thanh acrylic, 2 ht kp gi, ng ni ngn v

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN

CNG TY C PHN U T XNK V KHAI THC KHONG SN VIT NAM. Nh my sn xut: KCN Kin Kh - Thanh Lim - H Nam. Email: [email protected] Phng bn hng: 0902 685 777 - 0947 395 234 - 0947595 234 Phng Xut Nhp Khu: 0962 566 566. Phng k ton: 0945520485 Website:- Khoangsanvietnam.vn