Nhận giá và hỗ trợ

Genco 3 k hp ng mua bn in Nh my Vnh Tn 2

Tng cng ty c phn Pht in 3 - Genco 3 (PGV) cho bit, sn lng in trong thng 8 va qua t 3.127 triu kWh. Trong thng 8, Cng ty y nhanh tin i tu t my GT22-PM2.1 v tp trung n nh sn xut cc nh my in Ph M, Vnh Tn 2, Mng Dng 1, B Ra, Ninh Bnh, p ng tt phng thc huy

Genco 3 k hp ng mua bn in Nh my Vnh Tn 2

Tng cng ty c phn Pht in 3 - Genco 3 (PGV) cho bit, sn lng in trong thng 8 va qua t 3.127 triu kWh. Trong thng 8, Cng ty y nhanh tin i tu t my GT22-PM2.1 v tp trung n nh sn xut cc nh my in Ph M, Vnh Tn 2, Mng Dng 1, B Ra, Ninh Bnh, p ng tt phng thc huy

Dch v lp t camera gim st trn gi ti nh TP. HCM

Dch v lp t camera gim st trn gi ti nh TP. HCM GI R, UY TN, CHT LNG CAO. Vic lp t camera gim st trn gi l mt trong nhng gii php an ninh thng dng, tin ch nht hin nay. Bi Camera IP l thit b in t thng minh, hin i c kh nng hot ng lin tc 24/24, gim st