Nhận giá và hỗ trợ

My p trng s dng dy nhit carbon v bng n? u v

Cp nht: 7/6/2017. Thit b ra nhit c th l bng n (s dng i vi my nh, trung bnh v to, c s dng nhiu do hiu qu cao v ph bin), thanh tr nhit (thng ch dng i vi my to v kh t), dy nhit carbon (ch dng cho my b v cng sut thp - thi gian ra nhit chm - khng

S dng n LED mang li li nhun cho ngi s dng

Gii php tit kim in nng cho nh my May. Php so snh 1: Cc loi n: n hunh quang: n LED : Hiu qu nng lng. Tui th trung bnh: 8,000 10,000 gi: 40,000 -60,000 gi: Cng sut tng ng vi bng n si t 60W. 13-15 watt: 6 8 watts: Chi ph hot ng hang nm Tnh theo con s trung bnh

n led tit kim in Solar Power Vit Nam

Tag: n led tit kim in. 11 Thng Tm, 2016 11 Thng Tm, 2016 By webmaster n led tit kim in Tin Tc Nng Lng n led tit kim in tin tc nng lng 0 Comments. Chong ngp vi khu vn 25.000 a hng bng n LED trn mi nh. Nangluong.news Cng trnh Light Rose Garden ny c cng ty c

n led tit kim in Solar Power Vit Nam

Tag: n led tit kim in. 11 Thng Tm, 2016 11 Thng Tm, 2016 By webmaster n led tit kim in Tin Tc Nng Lng n led tit kim in tin tc nng lng 0 Comments. Chong ngp vi khu vn 25.000 a hng bng n LED trn mi nh. Nangluong.news Cng trnh Light Rose Garden ny c cng ty c